Vijest - Europska platforma za mobilnost u svrhu učenja
Europska platforma za mobilnost u svrhu učenja
04.07.2016


Partnerstvo za mlade Europske unije i Vijeća Europe, sklopljeno kako
bi dvije institucije zajednički djelovale u području mladih i promicale
zajednički europski pristup temama koje su važne za mlade, nedavno je
objavilo dokumente s dvogodišnje konferencije Europske platforme za mobilnost u svrhu učenja 
(The European Platform on Learning Mobility - EPLM) koja se pod nazivom 
Mobilnost u svrhu učenja u području mladih: prema mogućnostima za sve -
dokazi, iskustvo, diskurs
 održala u Istanbulu 2015.

Na mrežnim stranicama Partnerstva za mlade dostupni su sljedeći dokumenti:
-          Izvješće s konferencije
-          Zaključci Upravljačke grupe Europske platforme za mobilnost u svrhu učenja

Brojne aktivnosti koje provodi Upravljačka grupa EPLM i Partnerstvo za mlade možete
pratiti na njihovoj Facebook stranici i putem newslettera. Sljedeća konferencija Europske
platforme za mobilnost u svrhu učenja održat će se 2017. u Francuskoj.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830