Vijest - Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. – 2019.
Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. – 2019.
27.06.2016


Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge
u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike
članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u
kojem djeluju.


Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva, Vlada Republike
Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih
organizacija civilnoga društva iz područja:

 • - demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,

 • djelovanja mladih,

 • - djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

 • - kulture,

 • - skrbi o djeci,

 • - skrbi o osobama s invaliditetom,

 • - socijalne skrbi,

 • - sporta,

 • - tehničke kulture,

 • - zaštite i promicanja ljudskih prava,

 • - zaštite okoliša i održivog razvoja,

 • - zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.

 • - zaštite potrošača


Popis svih kandidata za članove i zamjenike Savjeta, kao i njihove zamjenike,
te životopise i molbe istih, možete pronaći na linku.

 
Kako glasovati?
U nastavku se nalazi popis istaknutih kandidata za člana i zamjenika
člana te glasački listić za svako područje djelovanja. Klikom na ime
kandidata/kandidatkinje može se pristupiti njihovim životopisima i
pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu te potvrdama o aktivnom
djelovanju kandidata u području za koje se predlaže.


Glasovati može samo udruga koja je registrirana u Registru udruga Republike
Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN74/14) ili je podnijela
zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga (napomena da podnesen
je zahtjev za upis promjena te da je u postupku rješavanja). Svaka udruga  ima pravo
glasovati za samo 
jedan predloženi par i to u području djelovanja za koje je registrirana,
što se dokazuje ispisom iz Registra udruga ili preslikom statuta (za udruge koje su predale
zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje
djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.


Glasački listić u području u kojem djeluje vaša udruga potrebno je isprintati i zaokružiti 
jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana.


Napomena: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred
istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su
popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.


Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti ispis iz Registra udruga i presliku
statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge
još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o području djelovanja organizacije. 


Popunjeni glasački listić zajedno s prilogom šaljete isključivo poštom zaključno s 
5. srpnja 2016. 
s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA – NE OTVARATI'' 
na adresu:


Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb

VAŽNA NAPOMENA: slijedom čestih upita vezanih za udruge koje su
predale zahtjev za upis promjena u Registar udruga, napominjemo da
navedene udruge, pri glasovanju, dostavljaju važeći statut udruge to jest
onaj statut koji je ovjeren od strane nadležnog Ureda državne uprave.
U slučaju da je u zahtjevu za upis promjena u Registru udruga naveden i
zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, pri glasovanju je
potrebno dostaviti dokaz (potvrdu nadležnog Ureda državne uprave) da je
predan zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, kako bi bilo
vidljivo da su osobe ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu.

 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama
objaviti: 

 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike

 • Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i

 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830