Vijest - Održan Aktivististički labos u sklopu projekta „Edukacija za građane-građani za društveni razvoj i solidarnost“
Održan Aktivististički labos u sklopu projekta „Edukacija za građane-građani za društveni razvoj i solidarnost“
05.05.2016


Jučer smo bili sudionici zanimljivog labosa koji su organizirali Kuća ljudskih prava Zagreb,
Centar za mirovne studije, B.a.b.e. i GONG.

Aktivistički labos je dio projekta 
 „Edukacija za građane-građani za društveni razvoj i solidarnost“.
Bio je usmjeren ka prijenosu znanja o samom društvenom angažmanu, načinu na koji se može
provesti, te razmjeni iskustava sudionika i osmišljavanju aktivnosti u lokalnoj zajednici, a koje su
povezane sa zaštitom ljudskih prava, izjednačavanjem mogućnosti i suzbijanjem diskriminacije.

U sklopu aktivnosti smo krenuli sa sudionicima u promišljanje o boljitku nekih situacija u našoj
lokalnoj zajednici te načinima rješavanja istih wink


KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830