Vijest - JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa/projekata iz nadležnosti Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa/projekata iz nadležnosti Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo
08.01.2016


Na stranicama Grada Zadra objavljen je javni natječaj za financiranje projekata
i programa iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi, zdravstvene zaštite,
promicanja vrijednosti Domovinskog rata te potpore sudionicima i stradalnicima
Domovinskog i II. svjetskog rata u 2016. godini.

           
Prijave programa/projekata podnose se za sljedeća područja:

- Socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana
-  
Zaštitu zdravlja građana
Skrb za hrvatske  branitelje i promicanje vrijednosti
   Domovinskog rata i II. svjetskog rata
-  
Volonterstvo

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, društveno-humanitarne
organizacije te ustanove i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje
dobiti, sa sjedištem na području grada Zadra, registrirane za jedno od navedenih
područja  društvenih djelatnosti te koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuda,
sukladno Uputama za prijavitelje i Dokumentaciji za provedbu natječaja.

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 7. veljače 2016. godine
do 12.00 sati, a rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Zadra u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o odabiru programa/projekata.
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830