Projekti
Volontiranje - kompetencije za budućnost
29.08.2017
Volonterski Centar Zadar započeo s provedbom projekta "Volontiranje – kompetencije za budućnost" koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2017. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom. Cilj projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost” jest povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove ...
Opširnije
Volonterska šuma
19.07.2017
„Volonterska šuma – Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva“ Nositelj projekta: Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, ...
Opširnije
Istakni se, volontiraj!
05.10.2016
Volonterski Centar Zadar započeo je  s provedbom projekta “Istakni se,volontiraj” koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2016. godini dobio financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom, Zadarskom županijom i Domom za odgoj djece i mladeži Zadar. Cilj projekta “Istakni se, volontiraj” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije. Također cilj je i  pružanje edukacije volonterima, te promocija potvrde o kompetencijama ...
Opširnije
Klub mladih KLOOZ
19.07.2017
Projekt Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti-CINAZ, klub mladih KLOOZ, kreće sa četvrtom godinom svog djelovanja uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih RH. Projekt prvog kluba mladih u Zadru, kojeg je pokrenula Udruga CINAZ 2012.godine., je dobio trogodišnju potporu od Ministarstva socijalne politike i mladih RH. Ciljevi kluba mladih KLOOZ su pružiti organizirano i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, poticanje kreativnog stvaralaštva mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici kroz volontiranje, te informiranje i educiranje mladih. U dosadašnjoj trogodišnjoj provedbi, ...
Opširnije
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830