Projekt - Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu II
Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu II
26.10.2020


Volonterski Centar Zadar je u lipnju 2020. godine započeo s provedbom projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu II” koji je na natječaju za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt se provodi u partnerstvu sa Zadarskom županijom i Centrom za socijalnu skrb Zadar. 

Projekt „Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu II“ nastao je kao nastavak projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu” kojima je bio cilj edukacija  učenika,stručne službe, učitelja  i roditelja o opasnostima na internetu s naglaskom na cyberbullying, digitalni identitet, te mogućnosti prevencije nasilja i zaštite djece na internetu.  S obzirom na to da smo tijekom provedbe projekta dobili veći broj upita od strane srednjih škola o održavanju predavanja i radionica, te smo u nekima već i počeli provoditi predavanja za učenike, odlučili smo aktivnosti prilagoditi srednjoškolskom uzrastu. Osim toga, u posljednje vrijeme, u Zadru je bilo više slučajeva elektroničkog nasilja, poglavito među srednjoškolcima, a stručna služba i nastavnici navode manjak preventivnih aktivnosti vezanih uz elektroničko nasilje u srednjim školama na području Grada Zadra i Zadarske županije. Organizirajući i održavajući predavanja za roditelje i stručnjake pa i učenike, posebice u srednjim školama u prethodnom razdoblju, vidjeli smo veliku potrebu svih dionika za dodatnim edukacijama i veliku nepoznanicu kad je riječ o predstavljanju na društvenim mrežama (digitalni otisak), što jest elektroničko nasilje te na koji način ga zaustaviti, prijaviti i kako situaciju riješiti. Stručni suradnici i učitelji i nastavnici su navodili pitanje odgovornosti u smislu zlostavljanja na internetu (nije se dogodilo u školi), pa se nameće i pitanje prijave odnosno neprijavljivanja istog nadležnim instituacijama (CZSS i MUP) međutim važno je naglasiti kako se trenutno životi djece i mladih većim dijelom odvijaju u online okruženju i da to online okruženje utječe na sve aspekte njihova života, u školi, na treningu ili kod kuće jer realnost je da sva djeca i mladi koriste internet. Društvene mreže (WhatsApp, Viber, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger, TikTok...) te ostali online komunikacijski kanali sastavni su i važan dio društvenog života i razvoja identiteta djece i mladih. S druge strane, prostor interneta vjerojatno je jedino područje ljudskog djelovanja o kojem su djeca i mladi bolje informirani od odraslih. To roditelje stavlja u posebno osjetljiv položaj i zahtijeva preuzimanje novog, drugačijeg i dosad neviđenog odgojnog zadatka. Naime, pravila uljudnog i nenasilnog ponašanja koja vrijede kod kuće, u školi ili u parku, moraju jednako vrijediti i na internetu. U tom smislu, važno je postavljanje granica i pravila i prilikom korištenja interneta. Cilj je zdrav psihofizički razvoj i zaštita djece i mladih (njihovih osobnih podataka, privatnosti i zaštita od e-nasilja).
Naglasak je na osvještavanju problema i senzibilizaciji javnosti po pitanju prijave cyberbullyinga, jednako od strane mladih kao i od strane odraslih osoba (roditelja, nastavnika, stručne službe).  Stručna služba i nastavnici će biti uključeni u edukacije Centra za sigurniji internet i prof.dr.sc. Gordane Buljan-Flander. Roditelji će se priključiti predavanjima zaposlenika Centra za sigurniji internet kako bi se što bolje upoznali s ovom problematikom. CZSS Zadar će kao partner na projektu organizirati  okrugli stol na kojem će se okupiti stručne službe škola, Zavod za javno zdravstvo i MUP (PU Zadarska – Služba za prevenciju), te drugi zainteresirani dionici. Cilj jest ojačati mrežu dionika na području Grada Zadra i Zadarske županije s ciljem razmjene pozitivnih iskustava, a shodno tome i jače prevencije nasilja među i nad mladima na internetu.Objavama u medijima i na web stranici (objava članaka) kao i osmišljavanjem inovativne kampanje s učenicima i volonterima podići će se svijest javnosti o ovom društvenom problemu koji pogađa mlade i naglasiti važnost prevencije obzirom na ozbiljne posljedice koje elektroničko nasilje ostavlja na djeci i mladima. Kroz projekt će se osnovati i udruga za preventivne programe i poboljšanje kvalitete življenja čime će se utjecati na nove mogućnosti provedbe različitih programa s ciljem smanjenja pojavnih oblika nasilja na internetu nad i među djecom i mladima, ali i teritorijalnu rasprostranjenost projekata prevencije nasilja na internetu nad i među djecom i mladima u RH.

Nastavno na prethodno izneseno, u projektnim aktivnostima ćemo staviti fokus na digitalni otisak koji mladi grade i ostavljaju zauvijek, na pojam seksualnosti u online komunikaciji (sexting), na sextortion (ucjene povezane sa sadržajem podijeljenim prilikom sextinga, bilo da se radi o uključenim maloljetnicima ili odraslim osobama) te na revenge porn (dijeljenje eksplicitnog sadržaja jednog od partnera nakon prekida veze). Stručnu službu i nastavnike ćemo usmjeriti na ove pojavne oblike i kako na njih odgovoriti te kako prijaviti elektroničko nasilje, a s roditeljima ćemo odraditi dio svjesnosti o problemu i kako pristupiti svojoj djeci.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830