Projekt - Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu
Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu
14.05.2019


Volonterski Centar Zadar započeo je s provedbom projekta "Edukacija – prvi korak prema
prevenciji nasilja na internetu"
 koji je na natječaju za financiranje projekata udruga u
području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018. godini dobio financijsku
podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar
Zadar projekt provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zadar, Gradom Zadrom
i Zadarskom županijom. 

 
Prevencija predstavlja „proaktivni proces koji osnažuje pojedince i sustave da zadovolje
izazove životnih događaja i promjena, kreirajući i jačajući uvjete kako bi promovirali
zdrava ponašanja i životne uvjete.“ Prevencija ima tri glavna cilja: (1) preveniranje
ili odgađanje poremećaja, (2) smanjivanje broja te (3) smanjivanje problema
povezanih s posljedicama tih ponašanja. 
 
Istraživanje Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba pokazalo
je da 99% djece ima pristup internetu kod kuće ili u školi, 84% djece
ima pristup putem mobitela, a 93% djece ima otvoren Facebook profil. Na temelju
ovih istraživanja i zbog bojazni od svih negativnih utjecaja koje donosi internet, a
koji katkada sa sobom donesu i fatalne posljedice po psihičko, mentalno ili fizičko
zdravlje djece i mladih, odlučili smo doprinijeti njihovoj zaštiti.
 
Cilj projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu“ jest edukacija
stručne službe, učitelja/ica i roditelja, a shodno tome i učenika/ica vezano uz načine
zaštite djece na internetu, prepoznavanje simptoma cyberbullyinga i kome isti prijaviti
te kako se nositi s njegovim posljedicama. Naglasak je na osviještavanju problema i
senzibilizaciji javnosti po pitanju prijave cyberbullyinga, jednako od strane djece kao i
od strane odraslih osoba (roditelja, učitelja/ica, stručne službe). 
 
U projekt će biti uključeni/e učenici/e šest osnovnih škola s područja grada Zadra
i Zadarske županije, roditelji, učitelji/ce i stručna služba. Za sudionike/ce projekta
bit će održane edukacije od strane stručnjaka/kinja iz Centra za sigurniji internet 
te prof.dr.sc. Gordane Buljan-Flander.
 
U suradnji s učenicima/ama i profesorima/cama Prirodoslovno-grafičke škole Zadar izradit će se promo video i digitalna slikovnica o važnosti prevencije nasilja na interentu kroz koje će isto tako biti upoznati s pojmom cyberbullyinga i simptomima istog.  
Kroz projekt će biti izrađena i mrežna stranica putem koje će opća populacija građana biti upoznata s opasnostima i nasiljem na internetu među i nad djecom, kako ih prepoznati, kome ih prijaviti i kako pomoći djeci da sigurno pretražuju internet.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830