Projekt - Činim razliku, volontiram!
Činim razliku, volontiram!
11.12.2019


Volonterski Centar Zadar započeo je  s provedbom projekta “Činim razliku, volontiram” koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2015. godini dobio financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom, Zadarskom županijom i Domom za odgoj djece i mladeži Zadar.

Cilj projekta “Činim razliku, volontiram” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije. Također cilj je i  pružanje edukacije volonterima, te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Kako volonterstvo nije odgovarajuće zastupljeno u školskim kurikulima, edukacijom učitelja/profesora tj. stručnih suradnika u školama sa područja Zadarske županije doprinjet ćemo razvoju volonterstva kao najčešće zastupljenog građanskog aktivizma. Eduakcijom zaposlenika nevladinih organizacija, ustanova socijalne skrbi, knjižnica i ostalih zainteresiranih javnih (neprofitnih) ustanova doprinjet ćemo razvoju poticajnog okruženja za razvoj volonterskog angažmana.

Isto tako, Volonterski centar Zadar planira povećati broj educiranih volontera kroz kontinuirane edukacije volontera te izradom i distribucijom različitih edukativnih materijala o volonterstvu. Razvojem nove mrežne stranice volonterskog centra osigurat ćemo dodatne alate koordinatorima volontera kao što je mogućnost stvaranja profila koji bi olakšao vođenje statističke analize volontera koju su dužni dostavljati Ministarstvu socijalne politike i mladih.

S ciljem promocije i informiranja građana o volonterstvu na razini Zadarske županije, VCZD će se uključiti u nacionalnu kampanju “Hrvatska volontira” koju organizira Hrvatska mreža volonterskih centra u četiri različite regije. Kao i svake godine, 05. prosinca obilježit ćemo  Međunarodni dan volontera u koji ćemo uključiti veliki broj mladih i štićenike Doma za odgoj djece i mladeži čime ćemo doprinjeti promociji volonterstva na području Zadarske županije.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830