Projekt - Škola puna mogućnosti
Škola puna mogućnosti
11.12.2019


Program uvođenja osobnih pomoćnika u nastavu kontinuirano se provodi u zadarskim osnovnim školama od travnja 2010. godine. Za školsku 2014./2015. spomenuti program prijavljen je  za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“ odabran je za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014.

Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi  angažirati nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.

Iz sredstava ESF-a, u okviru projekta Škola puna mogućnosti, u bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna pokrit će se rad 43 osobna pomoćnika u nastavi, rad pomoćnika voditelja projekta, rad osoba koje će održati mnoga predavanja, između ostalog i edukaciju osobnih pomoćnika, tisak promidžbenih materijala kojima će se osigurati vidljivost projekta i dr.

Pomoćnici u nastavi, educirani i zaposleni tijekom ovog projekta, imat će mogućnost ponovnog angažmana u idućim godinama, budući da će im stečena znanja, vještine i iskustvo u radu dati prednost pred kandidatima bez iskustva.

Ukoliko to zakonodavni okvir dopusti, u konačnici će se profilirati određeni broj ljudi koji će moći obavljati taj posao kao zanimanje.

Volonterski centar Zadar podugovorit će stručnjake (psihologa, rehabilitatora, radnog terapeuta, pedagoga) koji će održati predavanja za širu javnost i krajnje korisnike o inkluzivnom  obrazovanju općenito, primjerima dobre prakse, prevenciji stresa i motivaciji te participaciji UST u svim aktivnostima. Kako bi se što učinkovitije utjecalo na svijest šire javnosti, stručnjaci će u oblikovanju predavanja surađivati s PR stručnjakom, a njihov sadržaj će se objaviti u brošuri.

Više informacija: http://www.grad-zadar.hr/skola-puna-mogucnosti-806/

Nositelj projektaPartneri

OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, Udruga za Down sindrom Zadarske županije, Udruga socijalnih radnika – Volonterski centar Zadar i Pučko otvoreno učilište Zadar.

Izvor financiranja

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830